Lamprey Linux

Linuxnyheter, guider och reviews på svenska!

Archive for maj 2011

Indexfonder presterar signifikant bättre än aktivt förvaltade fonder

leave a comment »

Banker och förvaltningsbolag erbjuder aktivt förvaltade fonder där de har experter som väljer ut aktier. För besväret tar de ut en viss procentavgift. Till skillnad från aktivt förvaltade fonder finns indexfonder som passivt följer ett index, exempelvis OMXS30. Eftersom dessa inte har några dyra bankirer som väljer aktier tar bankerna ut lägre avgifter på dessa. Den stora frågan är ju då, är bankirerna värda sina pengar? Är aktivt förvaltade fonder bättre än indexfonder?

I följande graf har jag jämfört utvecklingen de senaste tre åren i alla svenska fonder, uppdelat på aktivt förvaltade och indexfonder.

Aktivt förvaltade fonder är inte bättre än indexfonder. Aktiva fonder är inte lika bra om indexfonder. Akiva fonder är sämre än indexfonder (procentutveckling indexfonder senaste tre åren: 24.69 ± 1.098 N=11, Aktivt förvaltade fonder: 19.70 ± 1.169 N=40
p=0.0361, students t-test).

Rådata: http://dl.dropbox.com/u/178837/Data.csv

Annonser

Written by Lenny

maj 27, 2011 at 12:14 e m

Publicerat i Uncategorized